Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

giảm thuế doanh nghiệp

Chính thức giảm thuế doanh nghiệp

Chính thức giảm thuế doanh nghiệp

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề xuất của Chính phủ đưa thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp về 22%, nhưng yêu cầu áp dụng sớm hơn lộ trình.