Tìm thấy 16 kết quả với từ khóa “

giảm lương

Lương sếp bự cũng hao mòn

Lương sếp bự cũng hao mòn

Dư âm để lại của mùa báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013 là sự sút giảm mạnh về doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp và lương thưởng của lãnh đạo.