Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa “

gia nhập TPP

Công bố toàn văn Hiệp định TPP

Công bố toàn văn Hiệp định TPP

Đúng một tháng sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đàm phán thành công (5/10), toàn văn hiệp định này bằng tiếng Anh đã được công bố.