Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

Gà tiến vua

Bảo tồn nguồn gen vật nuôi bản địa

Bảo tồn nguồn gen vật nuôi bản địa

Nguồn gen của động vật quý của Việt Nam như: vịt cỏ, lợn ỉ Nam Định, gà Đông Tảo có nguy cơ bị “chảy máu”. Việt Nam phải làm gì trước nguy cơ này?