Tìm thấy 47 kết quả với từ khóa “

Formosa Hà Tĩnh

Formosa Hà Tĩnh có dấu hiệu chuyển giá

Formosa Hà Tĩnh có dấu hiệu chuyển giá

Formosa Hà Tĩnh có dấu hiệu chuyển giá khi cố tình nâng giá trị công trình thông qua các nhà thầu nước ngoài và nâng giá trị hàng hóa nhập khẩu thi công công trình lên tới 4.000 tỷ đồng.