Tìm thấy 52 kết quả với từ khóa “

EVNHANOI

EVNHANOI tiết kiệm điện bằng 2,16% sản lượng thương phẩm

EVNHANOI tiết kiệm điện bằng 2,16% sản lượng thương phẩm

Trong tháng 8 EVN HANOI đã cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội của nhân dân với sản lượng điện thương phẩm 1.496 triệu kWh, tăng 10,74%; lũy kế 8 tháng đạt 10.130,43 triệu kWh, tăng 8,26% so với cùng kỳ 2015; sản lượng tiết kiệm điện tháng 8 đạt 32,44 triệu kWh.