Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

EVNFinance

EVNFinance: 10 năm xây dựng và phát triển

EVNFinance: 10 năm xây dựng và phát triển

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - EVNFinance đã ghi nhận quá trình trưởng thành mạnh mẽ, thực hiện thành công sứ mệnh đối với ngành điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.