Tìm thấy 26 kết quả với từ khóa “

El nino

El Nino là gì?

El Nino là gì?

Sau khi nữ kỹ sư thi “Ai là triệu phú” nghĩ El Nino là một loại sữa, cộng đồng mạng đổ xô gõ từ khóa “El Nino là gì”, “El Nino là ai”.