Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

đường hầm bí mật

Những chuyện ly kỳ về Dinh Bảo Đại

Những chuyện ly kỳ về Dinh Bảo Đại

Đây từng là Tổng hành dinh của Quốc trưởng Bảo Đại, dinh thự riêng của Tổng thống Ngô Đình Diệm… với những lối thoát hiểm, đường hầm bí mật, bãi đáp trực thăng