Đức - VTC News
Tìm thấy 596 kết quả với từ khóa “

Đức

Nước Đức ra sao sau 'thời đại Merkel'?

Nước Đức ra sao sau 'thời đại Merkel'?

Năm 2021 là một năm đầy những quyết định mang tính bước ngoặt của nước Đức, trong đó gồm 6 cuộc bầu cử nghị viện, bầu cử quốc hội, lãnh đạo đảng và bầu thủ tướng.