dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Tin tức mới nhất 24h qua
Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Không thể áp đặt

Không thể áp đặt

Một số người coi việc đóng dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là cơ hội để áp đặt vào xã hội ta những quan điểm tư sản về dân chủ, nhân quyền.