Tìm thấy 31 kết quả với từ khóa “

dự án giao thông

Sau sáp nhập, 'sức khoẻ' các PMU giao thông thế nào?

Sau sáp nhập, 'sức khoẻ' các PMU giao thông thế nào?

Do thiếu việc, Bộ GTVT buộc phải sáp nhập các Ban Quản lý dự án giao thông (PMU), điều này khiến các PMU phình lớn, buộc phải tinh giảm biên chế; thậm chí, nhiều PMU không có kinh phí trả lương buộc phải đi “ăn đong”...

Sai phạm nhiều, Hà Nội vẫn muốn tự chọn nhà đầu tư dự án BOT

Sai phạm nhiều, Hà Nội vẫn muốn tự chọn nhà đầu tư dự án BOT

Với mục đích giải quyết cấp bách ùn tắc giao thông, Hà Nội đề nghị Quốc hội, Chính phủ cho phép được áp dụng cơ chế đặc thù cho các dự án dự kiến triển khai theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), trong đó, được chủ động quyết định lựa chọn nhà đầu tư và chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả lựa chọn theo quy định.