Tìm thấy 38 kết quả với từ khóa “

Đốt vàng mã

Gánh nặng vàng mã ở đất nước tỷ dân

Gánh nặng vàng mã ở đất nước tỷ dân

Tục lệ đốt vàng mã tạo ra gánh nặng về kinh tế và môi trường tại Trung Quốc, chính quyền đất nước tỷ dân đang nỗ lực tuyên truyền người dân hạn chế đốt vàng mã.