Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

đợt đặc xá 2/9

Xét đặc xá cho hơn 18.000 phạm nhân

Xét đặc xá cho hơn 18.000 phạm nhân

Video 07:47 24/08/2015 0

Hội đồng tư vấn đặc xá trung ương sẽ trình Chủ tịch nước danh sách trên 18.000 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá tha tù trước thời hạn.