Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

đông cứng

Ở nơi tóc đóng băng

Ở nơi tóc đóng băng

Tại thành phố Whitehorse, Canada vào tháng 2 hàng năm sẽ tổ chức cuộc thi tóc đóng băng.