Tìm thấy 35 kết quả với từ khóa “

đọc sách

Đọc sách để dẫn dắt hành động

Đọc sách để dẫn dắt hành động

(VTC News) - 'Đừng để việc học và việc đọc dẫn dắt sự hiểu biết của bạn mà hãy để việc học và việc đọc dẫn dắt hành động của bạn', diễn giả Nguyễn Cao Cường nói