Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

doanh thu thấp

Nhiều dự án BOT nợ nần 'ngập đầu'?

Nhiều dự án BOT nợ nần 'ngập đầu'?

Trong 53 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý có 26 dự án doanh thu thực tế không được như kỳ vọng; nếu không cho tăng phí, một số dự án BOT sẽ trở thành nợ xấu.