Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

doanh nghiệp khoa học công nghệ

Hội nghị khoa học sinh viên về Sở hữu trí tuệ

Hội nghị khoa học sinh viên về Sở hữu trí tuệ

Hội nghị Hội nghị khoa học sinh viên về Sở hữu trí tuệ (SHTT) nhằm kết nối các nhà khoa học, các sinh viên, giảng viên quan tâm tới SHTT, hướng tới nâng cao hiệu quả bảo hộ và thực thi quyền SHTT ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.