Tìm thấy 40 kết quả với từ khóa “

Đoàn thanh niên

Hoàn cảnh ra đời của ngày 26/3

Hoàn cảnh ra đời của ngày 26/3

26/3, ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Công sản Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trở thành ngày vô cùng ý nghĩa với lớp lớp các thế hệ trẻ Việt nam.

Làm sao giữ lửa cho cán bộ Đoàn?

Làm sao giữ lửa cho cán bộ Đoàn?

“Làm sao mãi giữ lửa cho cán bộ Đoàn?”, “Để vượt qua khó khăn trong nghề cán bộ Đoàn, cần làm thế nào?" là câu hỏi của các bạn trẻ tại talk show “Nghề cán bộ Đoàn”.