Tìm thấy 17 kết quả với từ khóa “

đô thị thông minh

Ứng dụng GIS để hướng tới đô thị thông minh

Ứng dụng GIS để hướng tới đô thị thông minh

Ngày 26 – 27/10, tại tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cơ sở phía Nam sẽ diễn ra hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc với chủ đề “Hướng tới đô thị thông minh” nhằm bắt kịp xu thế đời sống hiện nay, góp phần xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam.