Tìm thấy 5 kết quả với từ khóa “

điều tra dân số

Từ 1/4, cấp chứng minh thư mới

Từ 1/4, cấp chứng minh thư mới

Việc cấp chứng minh thư mới 12 số sẽ được áp dụng trên toàn TP Hà Nội từ 1/4, trong khi Tổng cục Thống kê sẽ tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn quốc.