diện tích đất tính thuế

Bộ Tài chính xác định giá trị nhà, đất để tính thuế tài sản thế nào?

15:42 16/04/2018

Nếu đề xuất Thuế tài sản của Bộ Tài chính được thông qua, chủ sở hữu nhà, chung cư không những phải đóng thuế tài sản với căn hộ sở hữu mà sẽ đóng cả thuế đất xây dựng căn hộ đó.

Chủ đề nóng

Lịch
thi đấu

Kết quả

Bảng
xếp hạng