Tìm thấy 15 kết quả với từ khóa “

điện lực Việt Nam

Ông Phạm Lê Thanh làm Chủ tịch EVN

Ông Phạm Lê Thanh làm Chủ tịch EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có tân Chủ tịch mới. Ông Phạm Lê Thanh – Tổng giám đốc EVN sẽ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch tập đoàn này kể từ tháng 2/2015.