điểm thi - VTC News
Tìm thấy 525 kết quả với từ khóa “

điểm thi

Điểm trung bình khối A1 là 20,07

Điểm trung bình khối A1 là 20,07

Kết quả phân tích điểm thi khối A1 cho thấy, điểm trung bình là 20,07 điểm, điểm trung vị là 20,2 điểm, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21 điểm.

Điểm trung bình khối C là 18,5

Điểm trung bình khối C là 18,5

Kết quả phân tích điểm thi khối C cho thấy: Điểm trung bình là 18,5 điểm, điểm trung vị là 18,5 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.