Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

ĐH Đảng

Công bố văn kiện Đại hội XII của Đảng

Công bố văn kiện Đại hội XII của Đảng

(VTC News) - Báo điện tử VTC News giới thiệu toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.