Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

đền tháp

Bí ẩn đằng sau những viên gạch Chăm

Bí ẩn đằng sau những viên gạch Chăm

Video 07:24 20/02/2013 0

(VTC News) - Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam là nơi tập trung thành một quần thể gần 70 đền tháp. Nhưng hiện tại chỉ có khoảng 30 tháp dưới dạng phế tích.