Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

đến chùa cúng sao giải hạn

Đến chùa dâng sao giải hạn là việc làm sai lầm

Đến chùa dâng sao giải hạn là việc làm sai lầm

Video 07:35 06/02/2017 0

Giáo lý nhà Phật không đề cập đến việc cúng sao có thể giải hạn; theo Kinh Phật, không có vị thần thánh nào gây vận hạn cho con người, tất cả là do con người tạo ra, "gieo nhân nào gặt quả nấy".