Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

đẻ con thứ 3

Sinh con thứ ba có phải nộp phạt khi đăng ký khai sinh?

Sinh con thứ ba có phải nộp phạt khi đăng ký khai sinh?

Theo Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, việc yêu cầu người dân phải “nộp phạt” hoặc “tự nguyện đóng góp” một khoản tiền mới được đăng ký khai sinh cho con thứ ba là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.