Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

đấu ngựa

Về Bằng Hành xem ngựa đấu

Về Bằng Hành xem ngựa đấu

Lễ hội đấu ngựa lần đầu tiên được khôi phục tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Xem mới biết, những đòn tát, đá, cắn, cào để giành chiến thắng của hai chú ngựa cũng hấp dẫn, kịch tính chả kém gì một trận đấu quyền Anh.