Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

đầu cơ tỷ giá

Người dân đã dần chán ngoại tệ?

Người dân đã dần chán ngoại tệ?

Sau khi áp dụng cơ chế điều hành tỷ giá mới, tiền gửi ngoại tệ tăng trưởng âm, tỷ giá trong nước liên tục đi xuống và tâm lý đầu cơ tỷ giá đang xẹp dần.