Báo Điện tử VTC News

Dấu ấn sự nghiệp Tổng Bí thư Đỗ Mười - Cập nhật tin tức mới nhất, video hình anh hot nhất về chủ đề Dấu ấn sự nghiệp Tổng Bí thư Đỗ Mười trên VTC News

Ảnh: Dấu ấn nổi bật của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Ảnh: Dấu ấn nổi bật của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, ông Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.