Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

Đào tạo tiến sỹ

Vì sao đề án 911 'chết' giữa chừng?

Vì sao đề án 911 'chết' giữa chừng?

Đề án đào tạo 20.000 tiến sĩ (đề án 911) đã không thể đạt được mục tiêu theo kế hoạch đặt ra, vì sao một đề án được kỳ vọng như thế lại bị dừng giữa chừng?