Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

đào tạo nhà quản trị

Đào tạo 2.300 nhà quản trị cho Hà Nội đến năm 2020

Đào tạo 2.300 nhà quản trị cho Hà Nội đến năm 2020

Viện Quản trị kinh doanh FSB vừa được Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội lựa chọn làm đối tác triển khai hai chương trình đào tạo hỗ trợ nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội với quy mô hơn 2.300 nhà quản trị.