Tìm thấy 18 kết quả với từ khóa “

Đảo Phú Lâm

Trại giam phi pháp ở Hoàng Sa

Trại giam phi pháp ở Hoàng Sa

Hành động xây dựng trại giam, đổi tên đường… trên đảo Phú Lâm nằm trong âm mưu chiếm đoạt vĩnh viễn Hoàng Sa, vốn thuộc chủ quyền Việt Nam.