Tìm thấy 57 kết quả với từ khóa “

đảo Lý Sơn

Mùa ăn rong ở xứ đảo

Mùa ăn rong ở xứ đảo

Trên chiếc thuyền thúng nhỏ giữa trời nước mênh mông, những người dân xứ đảo chòng chành đời mình với đời rong, một thứ của trời cho trong những ngày nắng hạ.