Tìm thấy 8 kết quả với từ khóa “

đáo hạn

Ngân hàng đi bán cá, nuôi tôm

Ngân hàng đi bán cá, nuôi tôm

Theo thông thường, những hộ nuôi tôm, cá vay vốn sản xuất, sau khi thu hoạch sẽ thu tiền trả cho ngân hàng, nhưng giờ ngân hàng lại phải đi bán cá - nuôi tôm.