Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

Danlait

Sữa Danlait, lại thêm thông tin mới

Sữa Danlait, lại thêm thông tin mới

(VTC News)- Xung quanh chất lượng sữa dê Danlait, cơ quan y tế đã đưa ra kết quả khẳng định an toàn song khách hàng lại đưa ra một kết quả hoàn toàn gây sốc.