Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

đánh thuế đối với nhà

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng là 'thuế chồng thuế'

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng là 'thuế chồng thuế'

Đề xuất đánh thuế nhà có giá trị vượt mức 700 triệu đồng là “thuế chồng lên thuế” khi làm ra một căn nhà người dân đã phải đóng rất nhiều loại thuế, mua một căn nhà đã phải trả nhiều loại thuế, xây nhà cũng đóng các loại thế và nay ở trong ngôi nhà của mình cũng bị đánh thuế?