Tìm thấy 29 kết quả với từ khóa “

đấm bốc

Đấm bốc kiểu... Bolivia

Đấm bốc kiểu... Bolivia

Video 08:14 30/10/2012 0

(VTC News) - Hai phe tụ tập thành nhóm, đeo găng và lao vào đấm nhau túi bụi sau hiệu lệnh của trọng tài.