Tìm thấy 15 kết quả với từ khóa “

Đại hội XII

Trung ương họp phiên bế mạc

Trung ương họp phiên bế mạc

Sáng 12/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014.