Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

Đại hội gửi tuổi trẻ Việt Nam

Bức thư gửi tuổi trẻ Việt Nam có gì?

Bức thư gửi tuổi trẻ Việt Nam có gì?

Thay mặt đoàn thanh niên Việt Nam, nữ sinh Chu Thị Ngọc Hảo (Học viện An ninh Nhân dân) đọc bức thư kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam tiên phong hành động, xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, dám làm.