Tìm thấy 14 kết quả với từ khóa “

Đại hội đồng cổ đông

Ông Trương Công Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Masan Consumer

Ông Trương Công Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Masan Consumer

Ngày 28/6 vừa qua, tại TP. HCM, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 bầu bổ sung ông Trương Công Thắng làm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, đồng thời Hội đồng Quản trị Công ty đã bầu ông Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan thay cho ông Nguyễn Đăng Quang.

Tổng tài sản BIDV tiếp tục dẫn đầu khối ngân hàng thương mại

Tổng tài sản BIDV tiếp tục dẫn đầu khối ngân hàng thương mại

Ngày 22/10/2016 vừa qua, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, đến hết quý III/2016, BIDV đã đạt được những kết quả khả quan trên nhiều mặt hoạt động, trong đó, tổng tài sản BIDV tiếp tục dẫn đầu khối ngân hàng thương mại với 956 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%.