Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

Dai hoc Viet Nhat

Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng cơ chế đặc thù cho các trường đại học hợp tác quốc tế

Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng cơ chế đặc thù cho các trường đại học hợp tác quốc tế

Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật Furuta Motoo kiến nghị với Thủ tướng là Chính phủ sớm ban hành Quy chế tài chính đặc thù với sự hỗ trợ đặc biệt cho trường trong 10 năm đầu tương tự như Chính phủ đã hỗ trợ trường ĐH Việt Đức và trường ĐH Việt Pháp trước đây.

Khai giảng đặc biệt ở Đại học Việt Nhật

Khai giảng đặc biệt ở Đại học Việt Nhật

Phát biếu tại lễ khai trường và khai giảng của trường Đại học Việt Nhật, GS Furuta Motoo (Hiệu trưởng Đại học Việt Nhật) cho biết, nhà trường sẽ đào tạo các học viên có tầm nhìn rộng, là một mô hình mới về kết hợp nghiên cứu và đào tạo, về tự chủ đại học, về liên kết đại học và doanh nghiệp.

Khai giảng đặc biệt ở Đại học Việt Nhật

Khai giảng đặc biệt ở Đại học Việt Nhật

Phát biếu tại lễ khai trường và khai giảng của trường Đại học Việt Nhật, GS Furuta Motoo (Hiệu trưởng Đại học Việt Nhật) cho biết, nhà trường sẽ đào tạo các học viên có tầm nhìn rộng, là một mô hình mới về kết hợp nghiên cứu và đào tạo, về tự chủ đại học, về liên kết đại học và doanh nghiệp.