Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

Đại học Lạc Hồng

Chuyển giao thành công hệ thống máy quấn bó “made in Vietnam” cho doanh nghiệp Nhật Bản

Chuyển giao thành công hệ thống máy quấn bó “made in Vietnam” cho doanh nghiệp Nhật Bản

Vừa qua, khoa Cơ điện – Điện tử (Đại học Lạc Hồng) đã ký kết chuyển giao thành công hệ thống ứng dụng trong máy quấn bó tại Công ty LIXIL. Sản phẩm máy quấn bó đã được đưa vào hoạt động thực tế, giúp doanh nghiệp tăng năng suất gấp 1,5 lần so với sản xuất thủ công.