Tìm thấy 3 kết quả với từ khóa “

cuộc phỏng vấn

Clip: Lạc đà phá đám cuộc phỏng vấn

Clip: Lạc đà phá đám cuộc phỏng vấn

Trong lúc 2 người đàn ông đang trả lời cuộc phỏng vấn thì con lạc đà có vẻ cũng muốn 'góp vui' nhưng không được khiến lạc đà 'sôi máu' tấn công luôn cả 2 người.