Tìm thấy 9 kết quả với từ khóa “

cúng sao giải hạn

Quan niệm sai lầm trong việc dâng sao giải hạn đầu năm

Quan niệm sai lầm trong việc dâng sao giải hạn đầu năm

Video 11:54 12/02/2019 0

Nói về tục dâng sao giải hạn đầu năm, Đại đức - Tiến sỹ Phật học Thích Thông Thức (Trụ trì chùa Linh Am, Bắc Ninh) cho rằng, hạnh phúc hay đau khổ là do con người tạo ra, không phải do thần thánh mang đến, cũng không có vị thần, vị thánh nào hóa giải được cái xấu của con người.

Đến chùa dâng sao giải hạn là việc làm sai lầm

Đến chùa dâng sao giải hạn là việc làm sai lầm

Video 07:35 06/02/2017 0

Giáo lý nhà Phật không đề cập đến việc cúng sao có thể giải hạn; theo Kinh Phật, không có vị thần thánh nào gây vận hạn cho con người, tất cả là do con người tạo ra, "gieo nhân nào gặt quả nấy".