Tìm thấy 6 kết quả với từ khóa “

cúng bái

Những chuyện thất kinh từ u mê bói toán

Những chuyện thất kinh từ u mê bói toán

Những kẻ hành nghề mê tín dị đoan, đều là các chuyên gia về tâm lý, thần kinh, lừa đảo siêu hạng, gieo rắc vào đầu người nhẹ dạ những thông tin chết người, khiến họ sợ hãi mà phải nôn hết tiền bạc, gia sản để cúng bái, giải hạn.