Tìm thấy 7 kết quả với từ khóa “

Cục Quản lý công sản

Xe công thanh lý, vẫn thoải mái treo biển xanh

Xe công thanh lý, vẫn thoải mái treo biển xanh

Thời gian qua, hàng ngàn ô tô công đã được thanh lý, tới đây sẽ có tiếp một lượng xe công nữa được bán cho tư nhân nhưng do thu hồi biển, giấy đăng ký gặp khó khăn, dự báo tình trạng xe biển xanh dù đã thanh lý vẫn chạy đầy đường.

Cứ 1 ngày mua mới 2 xe công

Cứ 1 ngày mua mới 2 xe công

Trong năm 2015, cả nước tăng thêm 1.233 chiếc xe công, trong đó xe mới mua là 653 xe, còn lại là điều chuyển giữa các đơn vị. Như vậy, cứ 1 này, cả nước có 2 xe công mới mua.