Tìm thấy 2 kết quả với từ khóa “

công ty vinaca

Vinaca lôi kéo tham gia khởi nghiệp như đa cấp

Vinaca lôi kéo tham gia khởi nghiệp như đa cấp

Các chi nhánh sẽ cấp miễn phí sản phẩm của Vinaca cho người bệnh, giá trị hóa đơn được hét giá tiền triệu, tuy nhiên, họ sẽ bị lôi kéo tham gia vào mạng lưới phân phối kiểu đa cấp của Vinaca.