Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa “

công ty gang thép

Ai sẽ 'rót' 2.000 tỷ đồng cứu Gang thép Thái Nguyên?

Ai sẽ 'rót' 2.000 tỷ đồng cứu Gang thép Thái Nguyên?

Sau khi SCIC rút toàn bộ vốn, Tisco đang triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 để thông qua chủ trương về việc phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2.000 tỷ đồng và bầu bổ sung, thay thế một số thành viên trong hội đồng quản trị.